LOKACIJA: Schlosserove stube 2, ŠRC Šalata

SKULPTURA: Ljubavno putovanje / Ljeto

Skulptura je izrađena od silumina.

AUTOR: Ivan Lesiak

Akademski kipar i grafičar, rođen 1929. godine. Diplomirao kiparstvo na ALU u Zagrebu 1960. u klasi F. Kršinića. Bio je član grupe Biafra. Velik dio njegovog umjetničkog stvaralaštva čine grafika i crtež, a unutar kiparskog opusa prevladavaju figuralni reljefi naglašenog simboličkog sadržaja.