LOKACIJA: Šestine, crkva sv. Mirka

NAZIV: Spomenik palim borcima i žrtvama fašizma Šestina

U spomen na trideset i šest palih boraca NORa i žrtava fažizma podigli mještani Šestina.