LOKACIJA: Sesvete, Trg Dragutina Domjanića

SPOMENIK: Spomenik Marijanu Badelu i Slavku Stančiru

Spomenik je izrađen od kamena i bronce.

Marijan Badel, politički radnik (1920.-1944.), aktivan u antifašističkom pokretu Žumberka i Pokuplja. Poginuo tijekom rata kod Svete Jane.

AUTOR: Branko Kelčec

Akademski kipar, rođen 1949.godine. Diplomirao na ALU u Zagrebu 1980.godine u klasi I.Sabolića.