LOKACIJA: Sigetje, Gajnice  

SKULPTURA: Plavi oblik

Skulptura je izrađena od kamena.

Postavljeno u sklopu akcije „Otvoreni likovni atelijer“ Centra za kulturu Susedgrad.

AUTOR: Vladimir Gašparić-Gapa

Vladimir Gašparić rođen 1951. kraj Čakovca. Studirao je kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu a diplomirao je u klasi prof. V. Michielija. Po završetku studija radio je u Majstorskoj radionici prof. Sabolića. Djela Vladimira Gašparića – Gape nalaze se u Galeriji starih i novih majstora u Varaždinu, Muzeju Ptuja, Museum St. Wendel, te u privatnim zbirkama u zemlji i inozemstvu, kao i u javnim prostorima Zagreba, Varaždina, Čakovca, Ličkog Osika, Labina, Rovinja, Lendave, Dreicha, Nantesa, Sibhultta, Nanio-Pietra, St. Wendela. Dobitnik je, također, i nekolicine nagrada i priznanja.