LOKACIJA: Sigetje, Gajnice

SKULPTURA: Svlačenje

Postavljeno u sklopu akcije „Otvoreni likovni atelijer“ Centra za kulturu Susedgrad.

AUTOR: Branko Ružić

Hrvatski kipar (1919.-1997). Diplomirao kiparstvo 1944 (F. Kršinić) i slikarstvo 1948 (M. Tartaglia) na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, na kojoj je poslije predavao. Započeo je kao slikar (Cigani, 1949; Seka, 1952), ali se 1956. priklonio kiparstvu (Otac). Nadahnut izvornim utjecajima koje je pronašao u rodnoj Slavoniji (lokalna tradicija, ranoromanička skulptura u Rudinama) i na putovanjima 1955–56 (Lascaux, Stonehenge, Tarquinia) uspostavio je vlastiti kiparski jezik sažetih organskih oblika, snažne unutarnje dinamike i monumentalnosti. Najveći dio opusa izradio je u drvu.. Često je prikazivao životinje i arhitekturu. Radio je i u bakrenom limu, kamenu, terakoti, bronci i gipsu. Od 1989. radio je skulpture od papira. Bavio se teorijom i praksom likovne pedagogije te dječjega stvaralaštva (knjiga Djeca crtaju, 1959). Godine 1993. darovao je Slavonskomu Brodu antologijski izbor svojih djela za Galeriju Ružić i suvremenici (stalni postav Galerije umjetnina). Dobio je Nagradu »Vladimir Nazor« za životno djelo.