LOKACIJA: Špansko 1, OŠ Tituša Brezovačkog

SKULPTURA: Leptir

Skulptura je izrađena 1989. godine. Postavljeno u sklopu akcije “Otvoreni likovni atelijer” Centra za kulturu Susedgrad.

AUTOR: Drago Bušić

Akademski slikar i kipar (rođen 1934.). Diplomirao slikarstvo na ALU u Zagrebu 1957. Osim slikarstvom i kiparstvom, bavi se grafikom i kazališnom scenografijom.