LOKACIJA: Špansko

SKULPTURA: Nedovršena forma

Skulptura je izrađena 1985. godine, a postavljena 1988. godine u sklopu akcije “Otvoreni likovni atelijer” Centra za kulturu Susedgrad.

AUTOR: Zvonimir Lončarić

Akademski kipar (1927.-2004.). Diplomirao na ALU 1955. U klasi K.Angeli Radovanija. Oblikovao figuralne skulptuer velikih dimenzija i žive polikromije. Osim skulpturom, bavio se grafikom i primijenjenom umjetnošću.