TEKST :

„ZAGREBAČKI VELESAJAM U 47-GODINI DJELOVANJA NIJE VIŠE MOGAO USLIJED SKUČENOG IZLOŽBENOG PROSTORA DA U CIJELOSTI ODRAZI SNAŽAN RAZVITAK SOCIJALISTIČKE PRIVREDE FNRJ I DA U PUNOJ MJERI SLUŽI RAZVIJANJU MEĐUNARODNIH EKONOMSKIH VEZA. NARODNI ODBOR GRADA ZAGREBA DONIO JE STOGA U SIJEČNJU 1954. GODINE ODLUKU O IZGRADNJI NOVIH IZLOŽBENIH PROSTORA NA DESNOJ OBALI SAVE. PRVA FAZA IZGRADNJE OSTVARENA JE OD TRAVNJA DO KOLOVOZA 1956. GODINE. NOVI IZLOŽBENI PROSTOR ZAGREBAČKOG VELESAJMA OTVORIO JE PREDSJEDNIK FNRJ – JOSIP BROZ TITO. U ZAGREBU 7. RUJNA 1956. NARODNI ODBOR ZAGREBA. ZAGREBAČKI VELESAJAM OSNOVAN JE 14.11.1909. POD NAZIVOM >>ZAGREBAČKI ZBOR<<.“