TEKST :

„U OVOJ SE KUĆI 5. TRAVNJA 1903. RODIO PAVAO MARKOVAC, MUZIKOLOG, MUZIČKI KRITIČAR, KOMPOZITOR, ORGANIZATOR MUZIČKOGŽIVOTA MEĐU RADNICIMA. KAO ISTAKNUTI AKTIVNIST KOMUNISTIČKOG SINDIKALNOG POKRETA UHAPŠEN JE 1941. I ZATOČEN U KERESTINCU. STRELJAN JE 16.-17. SRPNJA 1941. U DOTRŠČINI. KOLEKTIV BIRO RADNIČKE NOVINE.“