TEKST :

„OVDJE JE DO G. 1810. STAJALA STARA GRADSKA VIJEĆNICA; G. 1833. POLOŽEN JE TEMELJ KAZALIŠTU I REDUTNOJ DVORANI; 7.I.1835. BILA JE PRVA KAZALIŠNA PREDSTAVA; 10.VI.1840. PRIKAZANA JE PRVA HRVATSKA DRAMA JURAN I SOFIJA OD IVALA PL. KUKULJEVIĆA; 29.VII.1845. PALO JE NAJVIŠE ŽRTAVA PRED OVOM ZGRADOM; U REDUTNOJ DVORANI KASNIJOJ GRAD. VIJEĆNICI ODRŽAVANI SU HRVATSKI SABORI: G. 1845., 1847., 1848., 1861., 1910., I 1911.; 23.X.¸847. PROGLASIO JE HRVATSKI SABOR NA PRIJEDLOG IVANA PL. KUKULJEVIĆA HRVATSKI JEZIK UREDOVNIM I SLUŽBENIM JEZIKOM; 5.VI.1848. SASTAO SE TU PRVI HRVATSKI NARODNI SABOR KOJEMU JE PREDSJEDAO BAN JOSIP BARUN JELAČIĆ; 28.III.1847. PJEVANA JE PRVA HRVATSKA OPERA; LJUBAV I ZLOBA OD VATROSLAVA LISINSKOGA; 24.XI.1860. ISTISNUT JE NJEMAČKI JEZIK S POZORNICE; 16.VI.1895. BILA JE U OVOJ ZGRADI POSLJEDNJA PREDSTAVA; G. 1897. PREUDEŠENO JE KAZALIŠTE ZA UPORABU GRADSKOG POGLAVARSTVA. B.H.Z.1917.“