TEKST:

„UDRUGA BRANITELJI HRVATSKE, SLJEDNIK OBILJEŽAVANJA I. SMTRE ZNG – 91. ZAČETKA HRVATSKE VOJSKE „NAVIK ON ŽIVI KI ZGINE POŠTENO“. SPOMEN OBILJEŽJE PODIŽE SE 2005. G. POVODOM 10. OBLJETNICE UDRUGE.“