TEKST:

„OVA JE KUĆA BILA DO G. 1671. VLASNIŠTVO HRVATSKOG BANA PETRA GRAFA ZRINSKOG, 1911. BHZ.“