TEKST :

„U OVJ KUĆI JE ŽIVIO I UMRO TADIJA SMIČIKLAS (REŠTOVO, 1.X.1843. – ZAGREB, 8.VI.1914.) HRVATSKI POVJESNIČAR, PISAC PRVE ZNANSTVENE SINTEZE „POVIJEST HRVATSKE“, SVEUČILIŠNI PROFESOR, PREDSJEDNIK MATICE HRVATSKE, PREDSJEDNIK AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI, ISTAKNUTI PROMICATELJ HRVATSKE NACIONALNE SVIJESTI. U SPOMEN VELIKOM SINU HRVATSKOGA NARODA I ZASLUŽNOM ŽUMBERČANINU UZ 80-GODIŠNJICU NJEGOVE SMRTI, DRUŠTVO ŽUMBERČANA U ZAGREBU.“