TEKST :

„…U OSAM I TRIDESET KOGNOGA JUTRA JAUCI, JAUCI, KRICI I LOM VELIK NA STRMOJ CESTI ZA MIROGOJ SPOJI SE KRV, DRVO I ČELIK! D. KOVAČIĆ; 31. LISTOPADA 1954. – 1. LISTOPADA 2004. STRADALIM PUTNICIMA TRAMVAJA BR.21.“