TEKST :

„U OVOJ JE KUĆI ŽIVIO I RADIO HRVATSKI MUZIKOLOG I REDATELJ PREBENDAR ALBE VIDAKOVIĆ (1914.-1964.). O 15-OBLJETNICI SMTRI POSTAVIO INSTITUT ZA CRKVENU GLAZBU, ZAGREB 1979.“