TEKST :

„OVDJE SE RODILA 13.IX.1909. ODLUKA OSNUTKA DRUŠTVA ZA SPASAVANJE U ZAGREBU KOJU U ŽIVOT PRIVEDOŠE BRAĆA HRVAT. ZMAJA 16.X.I.G.“