TEKST :

„U SPOMEN VOJNIM CIVILNIM ŽRTVAMA UBIJENIMA NAKON ZAVRŠETKA DRUGOGA SVEJTSKOG RATA 1945. NA PODRUČJU ŠETINA, GRAČANA I REMETA TE IZ BOLNICE BRESTOVAC, PODIGAO HRVATSKI DOMOBRAN, UDRUGA HRVATSKIH VETERANA, ZAGREB 2005.“