TEKST :

„DR H.C. ZABLUDOVSKY, ČLAN SEKCIJE ZA KULTURU, FIZIČKU I TEHNIČKU KULTURU OK SSRNH MEDVEŠČAK, OSIGURAO JE 28.10.1986. PODRŠKU PRIJEDLOGU PRETVARANJU BIVŠEG TVORNIČKOG KOMPLEKSA GORICA – BADEL U CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE „BUDUĆI DA JE OBJEKT, KAO KULTURNI SPOMENIK S KRAJA XIX. ST. ISPUNJAVA UVJETE PRENAMJENE U KULTURNI CENTAR, U KOME BI SE MOGLI ODVIJATI RAZNI SADRŽAJI, OD KONCERATA, IZLOŽBI, KAZALIŠNIH DJELA PA DO PRIKAZIVANJA FILMOVA I VIDEO RADIONICA.“ U SLAVU TOM NAPORU OVU PLOČU PODIŽU ŽELJKO ZORICA, BORIS BAKAL I GORICA, CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE. ZAGREB, 10. SVIBNJA 2005.“