TEKST :

„U OVOJ ZGRADI 26.TRAVNJA 1911. OSNOVAN JE PRVI HRVATSKI GRAĐANSKI ŠPORTSKI KLUB NK DINAMO 2001. GODINE.“