TEKST :

„U OVOJ ZGRADI U STANU BRAĆE JOSIP I ĐURE I STJEPANA ENGELA BILA JE 1941. GODINE SMJEŠTENA PRVA RADIO STANICA CK KPH. PREKO OVE RADIO STANICE SRPNJA MJESECA 1941. GODINE OBJAVLJEN JE PROGLAS CK KPJ KOJIM SU NARODI JUGOSLAVIJE POZVANI NA ORUŽANI USTANAK.“