Lokacija:

Trg bana Josipa Jelačića

Spomenik:
Ban Josip Jelačić

Autor:
Antun Dominik Fernkorn

Godina postavljanja:
16.prosinca 1866.g, 16.listopad 1990.g

Godina i autor fotografije:
2012. Ivan Brnčić

O banu Josipu Jelačiću