Lokacija: Trg bana Josipa Jelačića

Autor: Anton Dominik Fernkorn (1866.)

Spomenik je izrađen od bronce, visine 10 metara.

Josip Jelačić Bužimski (1801.-1859.), grof, vojskovođa, dalmatisnko-hrvatsko-slavonski ban, ukinuo crkvenu desetinu i tlaku u Hrvatskoj .