LOKACIJA: Srednjaci bb, OŠ Josipa Račića

SPOMENIK: Josip Račić

Spomenik je izrađen od bronce.

Josip Račić (1885.-1908.), slikar, jedan od utemeljitelja hrvatske moderne.

AUTOR: Ratko Petrić

Ratko Pertić, akademski slikar (1941.- 2010.) Diplomirao na ALU u Zagrebu 1966.godine u klasi V.Radauša. Profesor na ALU u Zagrebu. Suosnivač likovne grupe Biafra. Nekonvencionalnim postupcima gradi ekspresionističke forme naglašenih ironičnih obilježja, često u nekiparskim materijalima. Bavi se karikaturom, grafičkim dizajnom i crtežom.