Ovo su stare regule ponašanja – danas to zovemo Bonton. Nekaj kaj treba sve većem broju ljudi, ne samo kod nas već i u svijetu.

Vidim da je dosta stranica preuzelo ove regule i da ih tek mali dio objavi sa jednim detaljem – potpisom :

NIHIL OBSTAT – FECIT CANONIEUS MARCUS DE VARAZDIN. AD 1883

Vidimo da je ove regule napisao kanonik Marko iz Varaždina 1883.

U prvom djelu potpisa stoji “NIHIL OBSTAT”, to je inače fraza koju koristi crkva a označava da je odobreno od nadležnih vlasti za objavu u javnosti.

• 1 •
Hodeć, z rukami se ne dopušća lamatati niti sedeč z nogami klatarit i zvoniti, a niti se preveč zritavati.

• 2 •
Pri stolu ni lepo s persti bubnjati, zubmi škripati ili zehajuč kakti vuk zavijati, a niti kak prostak s celim se telom rastezati i pri tom zdehavati i puhati kak nadušlivec.

• 3 •
Ak se hoče kašlati ili pak kehnuti, pošteno je gubec na stran obrnutii z ropcom ga pokriti, a pri tem robec ne sme bit zasran z stvrdnutim šmrkli i drugim nesnagama od prošlotedneg kehanja i kašlajna.

• 4 •
Ak negdoga sili hračkati ili se seknuti, naj se zropcem pokrije i obrne na stran, a hrački naj ostaneju v ropcu, a ne okoli po stolu, ljudem po oblekama i goloj koži špricati. Pri seknjavanju ni treba trubiti kak osel kad je srdit.

• 5 •
Pri stolu roke, zubi i škrbe moraju biti čisti. A ak se je od jela med škrbama kaj zavleklo i ostalo – gerdo je videti će se to z nožom, vilicom ili pak noktima vun vleće i trebi. Zemi lepo dreveni zubotrebec (če je zubotrebce domačin del na stol!) pokri z rokom gubec i skopaj to po skrivečki i ne pluvaj to po celom svetu nego po skrivečki lepo pod stol po tiho i kulturno pluni.

• 6 •
Med ljudem i v društvu, nofte obrezavati ili još gorše ogrizavati – ni lepo videti. Hudo je i odurno po nosu s persti dupsti i po njemu črve iskati.

• 7 •
Če se z nekim spominaš – ni lepo pajdašu pred nosom z rokami lamatati i mahati, natreskavati ga, za opravu ga natezati, z rokami ga poguravati ili z laktom vu rebra drukati.

• 8 •
Na silu se smejuč dodvoravati se i šmajhlati nekomu, ne služi ti na čast. Isto tak smejati se tak da se ni gromovi i strele ne čujeju, a i tak da zevaš kak som i sve ščrbe svima pokazivaš, ni lepo.

• 9 •
Ak pri stolu nešči spelava norije i za šalu norija i tebe dotakne, treba je z smehom sprejeti i ne kvariti veselo raspoloženje pajdašije.

• 10 •
Ak pri stolu nešči još po malo nekaj jede – ni treba spovedavati kakvi odurni vic gde je dreka ili kakve druge gnjusobe, kaj se nebi siromak onaj jedec tu zbljuval. Ni spametno pripovedati ni kakav politički vic jerbo moreš dojti v rešt.

• 11 •
Pri stolu se hlačnjak ne popravla niti kopča šlic. Isto tak nit gače na dretu (svitnjak) nebuš tu popravlal i natezal, a nebuš se ni po jajcima ili riti čohal makar te fest svrbelo. Stisnul buš zube i junački to zdržal za kaznu kaj si jajca ne pereš.

• 12 •
Pri stolu se ne loviju i trebiju buhe, vuši i drugi puzeči i grizeči gadi. A če se na nekom drugom kaj je blizu tebe nakaj takvoga jako vidi – ne početi kričati, vriskati ili nekak drugče noreti, nego se tiho i po skrivečki z ancuga ili las gada zeme i med prstima zdrobi i pod stol hiti da nihče niš ne čuti nit ne vidi.

• 13 •
Ak su kuharice malo zavlekle pa se na jelo malo dulje čeka – ni treba zubmi škripati, z očma kolutati, glasno pridihavati, spitavati: kaj bu kaj za jesti?… i davati druge znake po kojima bi se moglo videti da si lakoten gladuš.

• 14 •
Če je juha kipuča, ni treba vu nju preveč puhati kak bik kad vidi kravu pa da se sve z tanjura okoli preleva – treba je po male v žlicu pripuhavati.A onda, ni lepo vu se z žlice vleči hlapljivo kak živina i srkati da se čuje kak struganje kravskog vagira ili škripanje kotača na zdencu.

• 15 •
Ak se v tanjuru najde kakav smrad ili nekaj odurnoga, ne početi kričati i zderavati se na domačiju. To se s persti po skrivečki zvadi i pak hiti pod stol. A če si to prekesno primetil pa ti se najde v gupcu i na jeziku – gubec pokri z rokom i takaj po skrivečki obrni se na stran i malo pod stol i tam to po tiho pluni.

• 16 •
Isto tak če si bil preveč lakoten pa si v gubec del kipoču juhu ili nekaj drugo – nebuš to spošprical po stolu ili po ancugima susedov, a ni dobro to plunuti ni vu svoju ruku jer kam buš posle s tim? I to treba ležerno kak da ni niš bilo, plunuti pod stol i onda se malo kakti nakašlati kaj bi se gubec čim predi ohladil.

• 17 •
Smrdeče štrunfe i obojke na nogah nebuš donesel vu fi no društvo. To ti je za po doma. Za stolom ni dopuščeno pezdenje. Lepo se vdigneš i prejdeš nekam drugam v hiže i tam ga spezdiš po tiho da se pezdec ne čuje do ljudeh a nebu se ni čutil jer se bu zmešal z drugim domačim hižnim smrdočinama.

• 18 •
Ak je na stol došlo meso s koščicama, njih buš kulturno oglobal, a ne po pesje shrskal. Koščice buš lepo isto tak kulturno pridržaval v levoj ruki, a ne rashitaval okolo ili z njima okolo streljal. Posle bu ti neko od domačih donesel nekakvu posudu kam buš kosti del.

• 19 •
Celo vreme pri jelu, gerdo je videti i čuti ak negdo z čubami kak prasica cmokoče, ak mu se scejava po bradi i anjcugu, a persti su mu masni kak da je z rokom napoja mešal. Ni treba roke brisati vu stolnjak tak da se to tam vidi.

• 20 •
Tuđu žensku pri stolu ne ščipati i pod stolom s kolenima smicati ili joj z rukom oko gač prčkati.

• 21 •
Ak su tu mužikaši, onda se bu i tancalo. Pri tancu tuđu babu nesmeš preveč stiskati tak da bi to videl njezin muž, a još menje da bi se videlo kak ju s nečim “tvrdim” po malo žuglaš i na greh vlečeš.

To su najvažnejše regule kojih se treba držati jer smo mi Hrvati kulturni evropejski narod.