LOKACIJA: Strossmayerov trg

SPOMENIK: Ruđer Bošković

Spomenik je izrađen od umjetnog kamena, kopija mramornog izvornika koji se čuva u muzeju grada Zagreba; postavljena 1911. godine

Ruđer Bošković (1711.-1787.), matematičar, fizičar, astronom, filozof, pjesnik i diploma. Jedan od začetnika  moderne fizike.

AUTOR: Toma Rosandić

Rosandić, Toma, hrvatski kipar (1878.–1958.). Klesarski zanat učio kod oca, usavršavao se u radionici Pavla Bilinića u Splitu, potom u Rimu, Firenci i Veneciji te u atelijeru I. Meštrovića u Beču. Nakon I. svjetskog rata živio u Beogradu, gdje je bio jedan od osnivača i prvi rektor Akademije likovnih umetnosti. Bio je član skupine Medulić i Oblik. U ranim se radovima kolebao između secesijsko-simboličkih oblika i akademskoga realizma. U drvu je oblikovao fino stilizirane reljefe (Igra, Majčina tuga, 1916–20). Nakon 1925. izgradio je vlastiti likovni izraz. U oblikovanju mišićavih i napetih ljudskih tijela koristio je snažno modelirane oble forme (Harfist, 1929; Umorni borac, 1935), a kod portreta i portretnih poprsja glatku fakturu i fino psihološko nijansiranje (Biskup Uccelini, 1933). Najbolje njegovo djelo mramorni je Mauzolej obitelji Petrinović u Supetru na Braču.