LOKACIJA: Šubićeva 29, INA-Naftaplin

NAZIV: Uređaj za pridobivanje nafte – njihalica

Postavila INA industrija nafte d.d. Zagreb 1999.godine.

Proizvođač: Đuro Đaković, Slavonski brod

Godina proizvodnje: 1982.