Županijski sud – Trg N.Š.Zrinskog 5, 01 4801-111
Općinski građanski sud – Ilica 207 6126 – 639
Općinski kazneni sud – Ilica 207 3477 – 222
Općinski radni sud – Ulica grada Vukovara 84 6126 – 666
Trgovački sud – 4897 – 222
Visoki prekršajni sud – A. Šenoe 30 4807 – 510
Prekršajni sud – Avenija Dubrovnik 8 6560 – 999