LOKACIJA: Sveti Duh 64, Bolnica Sveti Duh

SKULPTURA: Plamen – spomenik ilegalcima

Skulptura je izrađena 1957. godine d bronce, postavljena 1959. godine.

AUTOR: Ivan Sabolić

Ivan Sabolić (1921.-1986.), akademski kipar, redovni profesor i dekan Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, a od 1975. godine voditelj Majstorske radionice. Rođen je u Peterancu u obitelji samoukog kipara i graditelja violina uz kojeg je izradio prve radove u glini, među kojima su portreti oca, majke i djeda najstariji sačuvani radovi. Bio je redoviti član HAZU. Izradio je: spomenik “Tri pesnice” na Bubnju, brdu kod Niša, biste sestara Baković ,spomenik u spomen na Husinsku bunu i poginule rudare.