LOKACIJA: Sveti Duh 31

SKULPTURA: Ruka sv. Antuna

Skulptura je izrađena 2002. godine od kamena.

AUTOR: Vlade Radas

Akademski kipar rođen 1951.godine. Diplomirao na ALU u Zagrebu 1979. godine u klasi V.Michielija. Bio je suradnik Majstorskih radionica F.Kršinića i I.Sabolića. U svojem umjetničkom izrazu kreće se od realizma do slobodne poetičke vizije. U Zagrebu je izveo više sakralnih i javnih skulptura.