Savska 25, 10 000 Zagreb
+385 1 4593 510 – blagajna
+385 1 4593 677 – tajništvo
+385 1 4593 613 – marketing
itd.sczg.hr
teatar.itd
kultura@sczg.hr / itd@sczg.hr
svaki dan osim nedjelje: od 11 do 13
blagajna se otvara dva sata prije početka predstave