LOKACIJA: Trg Braće hrvatskoga zmaja

SKULPTURA: Sv. Juraj

Skulptura je izrađena 1930ih godina od bronce. Na današnju lokaciju postavljena je 1994. godine.

AUTORI: Andreas Kompatscher, Artur Winder

Andreas Kompatscher, austrijski kipar (1864.-1939.). Izradio skicu za skulpturu sv. Juraja kod Kamnitih vrata koju je izlio kipar A. Winder (1871.-nepoznato), austrijski kipar.