LOKACIJA: Trg kardinala F.Šepera, Kruge, crkva Krista Kralja

SPOMENIK: Franjo Šeper

Spomenik je izrađen od bronce 2000. godine.

Franjo Šeper (1905.-1981.), zagrebački nadbiskup i kardinal.

Teologiju je studirao u Zagrebu i Rimu. Od 1941. do 1945. bio je rektor Bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, od 1954. zagrebački nadbiskup koadjutor, a od 1960. nadbiskup . Kao nadbiskup pokrenuo je Pastoralni tjedan za trajnu naobrazbu svećenika, osnovao katoličku novinsku kuću Glas koncila (1964) i Centar za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije Kršćanska sadašnjost (1968). Kardinal Franjo Šeper sudjelovao je na Drugom vatikanskom koncilu. Papa Pavao VI. imenovao ga je 1965. godine kardinalom, a bio je i predsjednik međunarodne teološke komisije, pročelnik rimskog zbora za nauk. Kao pročelnik Kongregacije za nauk vjere bio je prvi Hrvat u povijesti koji je dosegnuo tako važan crkveni položaj. Pokopan je u zagrebačkoj prvostolnici.

AUTOR: Vladimir Herljević

Vladimir Herljević rođen je 12.07.1930. u Varešu. Akademiju likovnih umjetnosti završio 1956. u Zagrebu. Majstorsku radionicu Antuna Augustinčića pohađa od 1956. do 1960. Kao bliski suradnik ostaje surađivati sa majstorom Augustinčićem još 23 godine, sve do njegove smrti. Od 1956. do 1990. realizirao je 30-tak spomeničkih i ambijentalnih skulptura u javnim prostorima. Autor je niza portreta