LOKACIJA: Trg Republike Hrvatske (nekada Trg maršala Tita) / Prilaz Gjure Deželića

SPOMENIK: Gjuro Stjepan Deželić

Spomenik je izrađen od bronce., a na današnju lokaciju postavljen 1996. godine.

Gjuro Stjepan deželić (1838.-1907.), javni radnik, pisac i publicist, osnivač vatrogasne službe u Hrvatskoj 1868. godine.

Nakon studija prava stupio je u službu grada Zagreba. Od 1871. godine do smrti bio je gradski vijećnik i zamjenik gradonačelnika. Njegovim nastojanjem podignuti su mnogi dijelovi grada, uređeni trgovi i sagrađen vodovod. Godine 1868. osnovao je vatrogasnu službu u Hrvatskoj. Uređivao je Narodne novine i Danicu, bio je i prvi urednik Domobrana 1866. i Vienca 1869. godine. Pisao je i povijesne i filozofske rasprave, političke članke, poeziju, pripovijesti, romane, putopise i životopise poznatih sunarodnjaka.

AUTOR: Frane Cota

Frane Cota (1898. – 1951.) je bio hrvatski kipar, arhitekt i olimpijac. 1924. je godine sudjelovao na Olimpijskim igrama u Parizu. Sudjelovao je u umjetničkim natjecanjima. Položivši za akademskog kiparau Beču, vratio se je u Hrvatsku. Otišao je u Zagreb gdje je studirao arhitekturu na Tehničkom fakultetu u Zagrebu. Prvo je radio na zagrebačkoj visokoškolskoj ustanovi, Višoj pedagoškoj školi, gdje je bio profesor te potom na Tehničkom fakultetu u Zagrebu gdje je radio od 1934. do 1950. godine. Kiparski opus obilježili su mu figure, aktovi, portreti, reljefi, spomenici, medalje i plakete. Radio je djela u bronci. Dizajnirao je novac i bavio se grafičkim dizajnom. U arhitekturi pripada školi zagrebačkog funkcionalizma i bio je među istaknutim predstavnicima hrvatske arhitekture u razdoblju između dvaju svjetskih ratova. Poznate su mu građevine u Zagrebu (villa Deutsch, među najimpresivnijim izdanjima zagrebačke moderne te villa Botteri) i Splitu (kuća Marangunić).