LOKACIJA: Trg Stjepana Radića 4, Koncertna dvorana “vatroslav Lisinski”

SKULPTURA: Veliki prodor

Skulptura je izrađena 2000. godine od kamena, postavljena 2003. godine povodom nove sezone simfonijskog orkestra.

AUTOR: Ljubo De Karina

Akademski kipar, rođen 1948.godine. Diplomirao na Alu u Ljubljani. Bio je suradnik Majstorskih radionica V.Radauša i A.Augustinčića. Skulpture radi najčešće u kamenu, gradeći monumentalne sklopove od gometrijski komponiranih formi. Izveo više skulptura za javne prostore, npr. Reljef u tunelu Učka, 20 skulptura na Eko-stazi Tramuntana.