LOKACIJA: Trg sv. Šimuna, Markuševec

NAZIV: Spomenik palim borcima i žrtvama fašizma Markuševca

Podignuto u spomen na pale borce NORa i žrtve fašizma s područja općine Markuševec.