LOKACIJA: Ulica grada Vukovara / Avenija Marina Držića

NAZIV: 16.meridijan

Postavljeno 1987. godine. Mjesto na kojem 16. meridijan prolazi kroz Zagreb obilježio je Geodetski zavod grada zagreba.