LOKACIJA: Lučića Ivana I., Fakultet strojarstva i brodogradnje

SKULPTURA: Probodeni oblici

Skulptura je izrađena 1959. godine od željeza, visine je 3 metra, a postavljena je 1961. godine.

Autor: Belizar Bahorić

Bahorić, Belizar, hrvatski kipar (1920–2002). Završio je ALU u Zagrebu 1950.g. u klasi A. Augustinčića. Predavao je na Školi za primijenjenu umjetnost u Zagrebu. U početku radio realistične reljefe i figuralne kompozicije s motivima iz rata i stradanja (prizori iz poeme Jama I. G. Kovačića). Oko 1960. približio se apstrakciji ističući konstrukciju i ritam mase u prostoru. U ciklusu Erotske igre s pomoću simboličnih i metaforičnih asocijacija oblikuje skulpture osnovnih geometrijskih oblika. Bavio se grafikom i izradbom nakita.