LOKACIJA: Ulica M.Gandhija, Gajnice

SKULPTURA: Animalistička forma

Skulptura je izrađena 11987.godine, postavljena u sklopu akcije „Otvoreni likovni atelijer“ Centra za kulturu Susedgrad.

AUTOR: Vlade Radas

Akademski kipar rođen 1951.godine. Diplomirao na ALU u Zagrebu 1979. godine u klasi V.Michielija. Bio je suradnik Majstorskih radionica F.Kršinića i I.Sabolića. U svojem umjetničkom izrazu kreće se od realizma do slobodne poetičke vizije. U Zagrebu je izveo više sakralnih i javnih skulptura.