24. travnja umrla je prva hrvatska pilotkinja i žena padobranac  Katarina Matanović Kulenović.
iako je bila slabije financijske situacije, voljom, željom i upornošću je skupila dovoljno novaca da uplati pilotsku školu. Prvi put je 5. kolovoza 1935.g sjela u avion i položila ispit sa odličnim uspjehom 10. listopada 1936.g.
Ljubav za letenjem i visinama joj je na aeromitingu 5. lipnja 1938. donijelo titulu prve žene padobranca na ovim prostorima.

Bila je prva žena pilot u vojsci no prilikom bombardiranja aerodroma Borongaj je lakše ranjena gdje je prilikom pregleda ustanovljeno da je trudna i više nije mogla letjeti. 

Za vrijeme Drugog svjetskog rata njezin aeroklub “Aeroput” se raspao pa je 2001. nakon 56 godina ponovno učlanjena u aeroklub “Zagreb”.

1998.g odlikovana je Redom Danice s likom Franje Bučara za osobite zasluge u sportu.