1969.g umro Jozo Kljaković, slikar, karikaturist, pisac.
Autor je ciklusa od 14 fresaka u crkvi Sv Marka, za Gradsku vijećnicu je naslikao “Sukob Kaptola i Gradeca na Krvavom mostu”.
Za vrijeme Drugog svjetskog rata, bio je zajedno s Ivanom Meštrovićem zatvoren u zatvoru u Savskoj (na uglu Savske i Vukovarske, danas okrugla zgrada nekadašnje Slovenijales).
Kuću na Rokovom perivoju br. 4 je darovao gradu Zagrebu kao i njegova umjetnička djela: Danas se u njoj nalazi Memorijalna zbirka Joze Kljakovića (u dvorištu se nalazi skulptura Frulaš – autora Frana Kršinića).

(foto: Matica Hrvatska)