LOKACIJA: Vidrićeva, park

SKULPTURA: Mali princ

Skulptura je izrađena 1985.godine od kamena i bronce, a postavljena 1987.godine.

Mali princ, glavni lik poznate knjige za djecu A.de Saint-exuperya „mali princ“

AUTOR: Neda Orel

Akademska kiparica (1939.). Diplomirana na ALU u zagrebu 1980. godine u klasi Ž. Janeša. Bila je suradnica Majstorske radionice I. Sabolića. Izrađuje multimedijalne ambijente i instalacije, organizira akcije u ajvnim prostorima,a bavi se i fotografijom.