LOKACIJA: Vinogradska cesta 29, Klinička bolnica „Sestre milosrdnice“

SPOMENIK: Juraj Haulik

Spomenik je izrađen 1996. godine od bronce. Kopija je izrađena prema mramornoj skulpturi Ivana Rendića postavljenoj u zagrebačkoj katedali (1888.).

Juraj Haulik (1788.-1869.), kardinal i zagrebački nadbiskup. U Zagreb doveo sestre milosrdnice i pomogao im pri podizanju škole i bolnice. Njegovom brigom i novcem do kraja je uređen maksimirski perivoj.

AUTOR: Josip Stipeč

Kipar rođen 1947. godine. Završio školu za primjenjenu umjetnost u Zagrebu 1969. godine. Izrađuje skulpture manjih formata, a većinu njegovih djela karakteriziraju pročišćeni apstrakltni geometrijski oblici. Bavi se i izradom nakita.