Lokacija: Prolaz Neboder, Ilica

Autor:

Godina postavljanja:

Godina i autor fotografije:

O Vlahi Paljetku