LOKACIJA: Vlaška 87

NAZIV: Spomen-ploča Sándoru Petőfiju

Ploča je postavljena 1996. godine.

Sándor Petőfi (Kireš, 1. siječnja 1823. – kod Segesvára, 31. srpnja 1849.), mađarski pjesnik i revolucionar.