LOKACIJA: Vrapčanska / Bolnička cesta, park

NAZIV: Spomenik palim borcima Susedgrada

U spomen na pale borce NORa podigli omladina i društveno-političke organizacije Općine Susedgrad.