LOKACIJA: Zagorska 1, HEP d.o.o.

SPOMENIK: Spomenik braći Kavurić

Spomenik je izrađen od bronce i kamena. Postavljen 1985. godine.

Zvonimir Kavurić, arhitekt (1901.-1944.). Intelektualac lijeve orijentacije, stradao kao žrtva fašističkog režima u Zagrebu.

Sjepan Kavurić (1905.-1942.), revolucconar. Stradao kao žrtva fašističkog režima u logoru Stara Gradiška.

AUTOR: Marija Ujević – Galetović

Akademskka kiparica rođena 1933.godine. Diplomirala na ALU u Zagrebu 1958.godine u klasi F.kršinića. Redovita profesorica na ALU u Zagrebu. Od 1998. Redovita članica HAZU. Nastavlja tradiciju figurativnoga kiparstva povezujući je sa suvremenim shvaćanjima.