Zagreb – grade, željo moja,

Hoću l’ igda u hlad gora,

U cvijeće ti perivoja,

Pod krov tvojih bijelih dvora?

Da s Dveraca u cik zore

Posavje mi pukne ravno,

Da daleke gledam gore,

Starog Kleka stijenje stavno?

Po tom vrtu vladičinu

Trag da slijedim vile seje,

Ljupkost tražim ljubičinu,

Cvijet da svaki pitam, gdje je?

Da po krasnu Maksimiru

Blažen bazam, miris dišem,

Na vilinskog stana miru

Nove pjesme da vam pišem?

Zvona da ti, Zagreb – grade,

Sjećaju me mladih lasti,

Pa da bog mi vidjet dade,

Gdje ćeš rasti, bogat cvasti!