Na zasjedanju Sabora kraljevine Hrvatske i Slavonije  7. ožujka 1557.g, prvi put se govorilo o Zagrebu (zapravo o Gradecu) kao glavnom gradu tadašnje kraljevine.  Zbog straha od napada turaka Sabor je tražio od kralja “da se pobrine za svoju kraljevsku varoš na brdu Grič koja je glavni grad ovih kraljevina”. Od tada je Zagreb i službeno glavni grad Hrvatske i bude sve do osnivanja Hrvatskog kraljevinskog vijeća od strane Marije Terezije koje seli u Varaždin. Tada Varaždin postaje glavni grad Hrvatske sve do velikog požara 1776.g nakon čega se Zagreb (Gradec) opet vodi kao glavni grad i tako ostaje sve do današnjeg dana.

Na ovom Saboru se mislilo na Gradec pošto je prvi put službeno ime grada Zagreba upotrebljavano tek nakon 7. rujna 1850.g  kada su se spojili Gradec i Kaptol u jedan  jedinstveni grad imenovan u grad Zagreb.