Zagrebačka mumija u Arheološkom muzeju, foto:Ivan Brnčić

U Arheloškom muzeju se čuva tzv “Zagrebačka mumija”. U svjetsku povijest je ušla zbog natpisa kojim je bila omotana a nazvana je “Zagrebačka lanena knjiga”. Taj pisani omot je najduže etruščansko pismo sa 1130 riječi na 340 cm trake. Paleografskom analizom je utvrđeno da je mumificirana 390.g pr kr. U Zagreb je došla kada ju je Mihael Barić kupio u Egiptu oko 1850.g