Ponosim se rodom mlada,

Slušajte me svi:

Zagreba sam, bijelog grada

Ponosita kći!

Na grad mili gledam,

Pa se iz njeg ne dam.

Za slobodom duša strada,

Krv mi srcu vri,

Slobodnoga jerbo grada

Slobodna sam kći:

Tko slobode nema,

Tomu i svijest drijema.

Sa dveraca gledam tavni

Daljni gorski krug

Uzduž Save divne ravni,

Sela, luke, lug:

Skupu svih tih slava

Moj je Zagreb glava !

Jurjevac je raskoš moja,

Mio pošet hlad,

Nema takva perivoja

Nikoj drugi grad:

Tuj se u sklad slijeće

Narav i umijeće.

Zrinskov trg je moja dika,

Bijelih dvora dvor,

Prostran vrt nam spomenika,

Razgovor i zbor,

Srca svega grada,

Stjecište nam nada!

Zagrepkinja ja sam rodom,

Hrvatska mi svijest,

Takovoj mi svakom zgodom

Prva dužnost jest:

Da prednjačit smjerim

Svima roda kćerim !

Ivan Trnski , 1881.